Company details

Firmtype: Other
Company name: Company LTD Tan Thinh
Address 1: linh dam, ha noi, viet nam
Address 2:
Zip Code: 10000
City: ha noi
Country: Vietnam
Phone number:
Fax number:
E-Mail: Loading E-Mailaddress...
Contact person: Ms Ngoc
Contact person - Phone:
Webside: http://www.banthinghiem.net
Description: Tân Thá»nh đÆ¡n vá» sản xuất và cung cấp các mẫu sản phẩm bàn thí nghiá»m cho trÆ°á»ng há»c, bá»nh viá»n, khu chế xuất công nghiá»p, trung tâm nghiên cứu, các mẫu bàn do chúng tôi sản xuất đá»u đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001.